Alkitab - Dibenarkan Oleh Islam?

Di mana pun saya pergi dalam dunia Islam, saya pasti berjumpa dengan orang Islam yang mahu menempiskan kesaksian saya dengan satu senarai kritikan yang mempersoalkan kedudukan Alkitab(Bible). Satu daripada topik yang sering diajukan ialah kesahihan Alkitab. Ini biasanya usul pertama yang dilemparkan kepada saya. Mereka memberi amaran kepada orang Islam lain supaya jangan membaca Alkitab, kerana ia akan sesatkan mereka. Apabila saya menanyakan mengapa, jawaban yang diberi ialah bahawa buku yang saya miliki bukanlah kitab-kitab yang Allah berikan kepada Nabi Musa, Daud dan Isa.

Saya tertarik kepada hakikat bahawa tidak ada tempat dalam Al-Quran yang sebenarnya mengatakan Alkitab telah diubah. Pada tahun-tahun awal agama Islam, apabila Alkitab belum ada dalam bahasa Arab, orang Islam tidak pernah membuat tuduhan ini. Tetapi apabila Alkitab bahasa Arab dimiliki dan diselidiki oleh orang Islam, mereka mendapati banyak perbezaan antara kisah-kisah yang diceritakan dalam Alkitab dan Al-Quran. Pada ketika itulah, orang Islam yang pasti bahawa Al-Quranlah buku yang benar, menenunkan tuduhan bahawa orang Yahudi dan Kristian telah mengubah Alkitab.

Akan tetapi tuduhan ini tidak selaras dengan kesaksian Nabi Muhammad dan Al-Quran mengenai Alkitab. Marilah kita perhatikan beberapa penyataan Al-Quran tentang isu ini (Haruslah saya jelaskan di sini bahawa penggunaan Al-Quran di sini bukan bermaksud penerimaannya sebagai teks yang berwibawa bagi orang Kristian. Sebaliknya, kerana orang Islam menganggap Al-Quran sebagai buku berwibawa dalam hidup mereka, maka adalah kepercayaan saya bahawa mereka mestilah akur kepada kebenaran kesaksiannya tentang kesahihan Alkitab):

Apakah sebenarnya kenyataan-kenyataan dalam Al-Quran mengenai Firman Allah yang telah diberikan :

Koleksi ayat-ayat Al-Quran ini memberi satu pengesahan yang kuat kepada semua kitab-kitab sebelumnya yang terkandung dalam Perjanjian Lama dan Baru (Alkitab) dan nabi Muhammad dihantar untuk mengesahkan kesahihan kitab-kitab ini. Tetapi beserta ayat-ayat ini, kita akan menemui ayat-ayat lain di mana nabi Muhammad meletakkan kata-katanya selaras dan sama nilai dengan teks-teks yang diilhamkan Allah dalam Alkitab.

Walaupun terdapat rujukan yang banyak kepada kesahihan dan keaslian Alkitab sepertimana ianya ada pada zaman nabi Muhammad, saya masih dapati orang Islam cuba mengelakkan hal ini dengan berkata bahawa orang Kristian pada satu ketika dalam sejarah telah mengubah teks Alkitab. Tuduhan tidak berasas ini adalah satu-satunya cara mereka menjelaskan mengapa ada beratus-ratus perbezaan antara Alkitab dan Al-Quran. Mereka enggan menghadapi kemungkinan bahawa nabi Muhammad telah menyatakan sesuatu yang salah.

Saya sedar bahawa kesabaran perlu untuk menjelaskan kepada orang Islam bahawa Alkitab orang Kristian boleh dipercayai, diilhamkan Allah, dan terjemahan asli koleksi teks yang awal boleh didapati dengan banyak - kebanyakkan daripadanya sebelum kedatangan nabi Muhammad.

Alkitab yang dimiliki orang Kristian hari ini masih asli dan serupa dengan semua Alkitab yang ada pada kurun-kurun yang lepas (termasuk yang disalin sebelum kedatangan Islam). Berikut adalah beberapa sebab mengapa orang Kristian mempercayai kenyataan yang baru sahaja saya buat:

Adalah baik untuk diingat bahawa serangan asal Setan ke atas Adam dan Hawa berpusat pada Firman Allah dan bertujuan membuat mereka sangsi akan kebenaran penyataan Allah itu. Isa , apabila menjawab godaan-godaan Setan, menggunakan Firman Allah untuk mengalahkannya. Kita juga mesti mengelakkan diri daripada tidak menggunakan Firman Allah kerana sangsi akan kesahihan dan kuasanya yang luarbiasa. Ingat, "semua yang tertulis di Alkitab diilhami oleh Allah dan berguna untuk mengajar apa yang benar, untuk menegur dan membetulkan apa yang salah, dan untuk mengajar orang supaya hidup menurut kehendak Allah." (2 Timotius 3:16)


Homepej-homepej Bahasa Melayu dan Indonesia
Answering Islam Main Site (English)