Download the complete book in .zip format (will be available after translation is completed)

Bahasa Melayu

Orang Kristian menjawab Orang Islam

Oleh Gerhard Nehls

Pendahuluan
Dakwaan-Dakwaan bahawa Al-Kitab Telah Diubah
   Adakah Al-Quran mendakwa bahawa Al-Kitab telah diubah?
   Adakah Pelajar-Pelajar Kristian mendakwa bahawa Al-Kitab telah diubah?
   Adakah Ahli-Ahli Teologi Islam mendakwa bahawa Al-Kitab telah diubah?
Definisi Wahyu
Dakwaan-Dakwaan Islam dan Jawapan kita berdasarkan Bukti
   Kenapakah banyak versi pada Al-Kitab?
   Dakwaan berkenaan penipuan, pencemaran, interpolasi dan percanggahan-percanggahan dalam Al-Kitab
   Percanggahan-percanggahan dalam Al-Kitab
   Bantahan-bantahan terhadap Al-Kitab
   Adakah orang Kristian percaya pada dosa keturunan?
   Ketidaksopanan dan kekejaman dalam Al-Kitab
   Ramalan-ramalan dalam Al-Kitab yang tidak dipenuhi
Ramalan-ramalan dalam Al-Kitab Yang Telah Dipenuhi
   Ramalan-ramalan mengenai Yesus
   Bukti Saksi-Saksi
   Ramalan-ramalan mengenai orang Yehudi
   Kesimpulan sejarah Yehudi menunjukkan ramalan-ramalan yang telah berlaku
   Ramalan-ramalan yang berlaku sekarang
Islam tidak bersetuju dengan dan menolak asas Wahyu Al-Kitab
   Bantahan-bantahan Islam terhadap kepercayaan "atonement"
   Bantahan-bantahan Islam terhadap ketuhanan Yesus dan keanakan Dia.
   Bantahan-bantahan Islam terhadap kepercayaan pada triniti
   Bantahan-bantahan Islam terhadap Penyaliban
   Bukti-bukti sejarah
   Bantahan-bantahan Islam terhadap dakwaan universaliti Yesus.
Dakwaan ramalan-ramalan dalam Al-Kitab menunjukkan Muhammad
Bagaimana Al-Kitab sampai kepada kita
Injil Barnabas
Kenapa banyak sangat gereja-gereja (mazhab)
Kesimpulan
Apakah pula Injil itu?
Bibliografi

1988 oleh Gerhard Nehls, hakcipta terpelihara.

Sebarang pertanyaan atau komen boleh ditujukan ke alamat emel yang berikut: pertanyaan@yahoo.com

Buku-buku oleh Gerhard Nehls
Homepej-homepej Bahasa Melayu