Bahasa Melayu

Orang Kristian menyoal Orang Islam

Oleh Gerhard Nehls

Pendahuluan

Kenapakah Al-Kitab dan Al-Quran tidak saling bersetuju
   Apa yang diajar oleh Al-Qur'an mengenai Al-Kitab
   Terdapat perbezaan-perbezaan di antara Al-Kitab dan Al-Qu'ran

Kontradiksi di dalam Al-Qur'an
   Masalah mansukh (pembatalan dan penggantian ayat-ayat Al-Qur'an)
   Masalah-masalah mengenai keselarasan Wahyu Al-Qur'an

Perang Jihad
   Ketanggapan yang romantis
   Tujuan yang materialistik
   Konsep Isa yang bertentangan

Takdir Allah yang seluruh atau kehendak hati manusia yang bebas?
   Dosa yang ditentukan lebih dahulu - tetapi tanggungjawab manusia?
   Kesaksian Hadis kepada Takdir
   Kesaksian Al-Qur'an kepada Takdir
   Keadilan atau Pengampunan?
   Kebimbangan atau Kecintaan - yang manakah motif yang lebih baik?
   Allah mengarah mereka yang beriman

Mengapa Al-Qur'an mendakwa ia berasal dari Tuhan
   Lima sebab-sebab
   Jawapan Orang Kristian terhadap ini

Bagaimana Al-Qur'an diwahyukan
  

Pengumpulan Al-Qur'an
   Petikan-petikan yang dikecualikan atau hilang
      dimakan oleh haiwan domestik
      kehilangan keseluruhan satu surah
      satu lagi surah yang hilang (dengan 'ayat merejam')
      satu ayat berkenaan Al-Lat dan Al-Uzza yang ditinggalkan
   Penambahan ayat 'diberkati oleh Allah, terbaik di kalangan pencipta-pencipta'
   Terdapat teks-teks yang bercanggah
      empat variasi teks-teks pada masa Uthman
      makna yang berbeza melalui penambahan huruf-huruf vokal yang berbeza
      contoh-contoh pembacaan yang berbeza
      pemusnahan variasi teks-teks oleh Uthman
      bentuk terakhir yang diberi kepada Al-Qur'an yang digunakan hari ini dari A.H. 311

Bukti-bukti kenabian Muhammad
   Mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Muhammad sebagai bukti
   Ramalan-ramalan yang dikatakan berpunca dari Muhammad

"Cubalah buat dan datangkanlah satu surah yang sebanding dengan Al-Qur'an itu"

Muhammad - Pembawa amaran Arabia
   Muhammad tidak, pada mulanya, mendakwa kenabian yang universal
   Keunikan Kristus (Isa)
   Muhammad, "kesudahan segala Nabi-nabi"
   Semua Nabi-nabi adalah setaraf

Hadith dan Sunnah
   Kepentingan Hadith di dalam Islam
   Kuasa Muhammad
   Pengumpulan Hadis
   Maksud Sunnah
   Sunnah mengawal semua aspek hidup Orang Islam
   Bagaimana Orang Kristian memandang Sunnah
   Alternatif Orang Kristian kepada Sunnah
   Beberapa kes-kes praktikal dari Hadis dan Sunnah

Sumber-sumber Ugama Islam
   Konsep-konsep yang telah diambil dari sejarah orang Arab
      Allah
      Ka'bah
      Haji
      Solat
      Ramadan
   Konsep-konsep dalam Al-Qur'an yang telah diambil dari Talmud
      Kiblat
      Ibrahim
      Haabiil dan Qaabiil
      Kunjungan oleh Ratu dari negeri Saba'
      Harut dan Marut
      Tujuh langit dan tujuh neraka Jahannam
   Konsep-konsep dalam Al-Qur'an yang diambil dari Injil dan Apocrypha
      Yesus (Isa)
      Tritunggal (Triniti)
      Maryam
      Roh Al-Kudus
      Mi'raaj
   Konsep-konsep dalam Al-Qur'an dari sumber-sumber Timur
      Syurga
      Neraca-Neraca (Haqq)
      Sirat Jambatan
   Konsep-konsep dalam Al-Qur'an yang diambil oleh orang Hanafi

Etika Islam dilihat dari penelitian Orang Kristian
   Status wanita di dalam Al-Qur'an dan Hadis
   Konsep doa

Penilaian cabaran bahawa Muhammad patut menjadi contoh untuk semua umat manusia
   Perintah untuk mematuhi Muhammad
   Bantahan-bantahan Orang Islam terhadap kritikan Barat
   Persoalan berkenaan poligami dan kegundikan
   Muhammad dan isteri-isterinya
      kemungkiran terhadap satu sumpah
      wahyu untuk keuntungan sendiri
      cerita tentang Zainab dan Zaid
      hak-hak perkahwinan Muhammad yang diperluaskan
      perkahwinannya kepada seorang yang bawah umur
      Iri hati di antara isteri-isteri Muhammad?
   Muhammad dan musuh-musuhnya
      Pengendalian-pengendalian Muhammad dengan orang Yahudi
      Pengendalian-pengendalian Muhammad dengan banduan-banduan dari Badr
      Pembunuhan Ka'b ibnu'l Ashraf
      Pembunuhan Ibn Abil Huqaiq
      Pembunuhan Abu Atak, Asma dan Abu Rafi'

Misteri 19 dalam Al-Qur'an
   Satu pendahuluan kepada bidang numerologi melalui komputer
   Dakwaan-dakwaan
   Kebarangkalian ianya secara kebetulan
   Bolehkah seseorang itu menghasilkan satu ayat dengan 19 huruf?
   Adakah terdapat buku lain yang mengandungi keajaiban angka? Al-Kitab bersuara.
   Penilaian
      dakwaan-dakwaan mengenai huruf-huruf awal (al-Mukkataat) Surah
      dakwaan mengenai Bismillah
      masalah mengenai theori ini:
         kekurangan kronologi
         variasi pembacaan-pembacaan di dalam Al-Qur'an
      pengakuan oleh Dr Khalifa
   Carta kepada numerologi Al-Qur'an

Kami menyimpulkan
   Bantahan-bantahan oleh orang Islam yang dijangkakan
   Tujuan untuk pengajian ini
   Perbandingan bukti-bukti untuk Al-Qur'an dan Al-Kitab
   Kesan-kesan abadi Kebenaran dan Kesalahan
   Apakah maksud sebenar Injil

Bibliografi


1987 by Gerhard Nehls, all rights reserved.

Sebarang pertanyaan atau komen boleh ditujukan ke alamat emel yang berikut: pertanyaan@yahoo.com

Buku-buku oleh Gerhard Nehls
Homepej-homepej Bahasa Melayu