Islam dan Kebenaran

 

Sifat Talam Dua Muka agama Islam yang Mencurigakan

Terdapat dua ajaran dalam akidah Islam yang menyumbang sedikit penjelasan kepada umat bukan-Islam, mengapa nampaknya ada begitu banyak sekali perbedaan dan perselisehan di antara apa yang dianuti oleh umat Muslim dengan apa yang mereka perkatakan dan apa yang mereka melakukan.  Untuk memahami dua ajaran Islam ini boleh menolong kita menyelesaikan kecurigaan tentang percanggahan-percanggahan jelas yang ada di dalam Islam. Kita akan kembali kepada kedua-dua ajaran ini tidak lama nanti - yaitu ajaran taqiyya dan pemansuhan (mansuh wa'al nasikh) - tetapi buat sekarang marilah kita perhatikan apa yang dinyatakan oleh agama Islam mengenai kebenaran dan pendustaan (penipuan).  

Kebenaran dan pendustaan

Salah satu daripada 99 Nama-nama Allah dalam Islam ialah "al-Haqq" yang bererti "kebenaran, realiti dan hakikat yang teragung". Konsep kebenaran adalah penting dalam Islam, dan perkataan itu berlaku ratusan kali di dalam al-Qur'an dan hadith (tradisi serta 'sunnah' tentang apa yang telah diajari dan diamalkan oleh Muhammad). Sebagaimana agama Kristian, Islam adalah agama  yang juga menolak pandangan relativisme dan percayai akidahnyalah 'kebenaran yang mutlak'. Al-Qur'an berbahasa Arab dikira sebagai firman dan kalam Allah sendiri, mirip sepenuhnya dengan apa yang tercatat di atas 'papan terjaga' atau lauh mahfuz di Syurga. Muhammad dianggap sebagai 'nabi terakhir yang maksum' dan kepada dialah telah diwahyukan al-Quran lewat malaikat Jibril dan kehidupan Muhammad harus dijadikan contoh tauladan bagi semua orang Islam dalam segala-gala hal.

"Supaya Allah membalasi orang-orang yang benar, kerana kebenarannya dan menyiksa orang-orang munafiq, jika dikehendakiNya atau diterimaNya taubat mereka. Sesungguhnya Allah Pengampun lagi Penyayang."  Surah 33/24.

Sebagaimana kebenaran dinobatkan dan disanjung, pendustaan dan kemunafikan dikutuk.

"Sesungguhnya Allah tiada menunjuki orang yang berlebih-lebihan lagi pendusta."  Surah 40/28.

Walaupun terdapat ajaran-ajaran yang jelas seperti ini, satu ajaran yang lain juga telah digubah di dalam Islam yang membenarkan orang Muslim untuk melakukan dan mengamalkan dusta dan pembohongan pada situasi yang tertentu.

Ajaran taqiyya

Ajaran taqiyya ('disimulasi') di peringkat awalnya, telah diadakan untuk orang Islam supaya mereka dapat menghadapi dan menangani keadaan penganiayaan agama di atas mereka yang genting; dimana mereka boleh menyelamatkan jiwa raga mereka dengan menutupi pegangan serta anutan mereka yang sebenar. Kemudian ini telah dilanjutkan dengan mengizinkan 'penutupan' (yakni pendustaan) ini, supaya bukan sekadar nyawa mereka diselamatkan, tetapi juga supaya maruah dan harta benda mereka akan terpelihara. Lambat laun, apa yang telah dimaksudkan supaya digunakan hanya pada keadaan darurat, telah menjadi suatu amalan yang biasa lagi lazim.

Seperti mana Hamid Enayat, seorang ahli sejarah Muslim dan telah sandang Fellow of St.Antony's College di Oxford menyatakan:

"Taqiyya sudah pun menjadi amalan yang lazim di muka umum bagi semua umat Islam - umat Sunni mahupun umat Syi'ah - bila saja timbulnya percanggahan diantara iman dan kebermanfaatan (expediency)."  

Ahli Syiah, kelompok minoriti dunia Islam, telah menghadapi penganiayaan dan pengkutukan yang berpanjangan di tangan umat Islam Sunni kerana akidah mereka (yang sangat berbeda dan berselisih dengan ajaran ahli Sunni). Merekalah yang sering sekali telah mengamalkan dan membangunkan ajaran taqiyya ini. Untuk mengelakkan kecederaan dan untuk melindungi jiwa raga mereka sendiri, ahli-ahli Syiah akan menyamar sebagai orang Sunni wa'l Jamaah, tetapi pegangan mereka ini tetap Syiah secara rahsia! Jadi, amalan taqiyya adalah sangat kuat di kalangan umat Syiah, akan tetapi taqiyya ini juga diamalkan oleh umat Islam aliran Sunni.

Amalan taqiyya ini berlandaskan kepada ayat al-Quran, Surah 16/106, yang melindungi umat Islam daripada ditimpa kemungkaran Allah jika mereka dipaksa mengakui kekafiran mereka walaupun dalam hati mereka tetap mengimani agama Islam,

"Barangsiapa yang kafir (ingkar) akan Allah sesudah beriman, kecuali mereka yang dipaksa, sedang hatinya masih tetap beriman, tetapi orang yang terbuka dadanya kepada kekafiran, maka atas mereka kemarahan Allah, dan untuk mereka itu seksaan yang besar."

Satu lagi nas al-Quran yang sering digunakan untuk membenarkan amalan taqiyya ini ialah :

"Dan janganlah kamu jatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah.."   Surah 2/195 

Tafsiran lazimnya ialah untuk mewajibkan semua umat Muslim supaya menyelamatkan nyawa, maruah serta harta benda mereka daripada pembinasaan 'yang haram' melalui cara apa pun.

Satu amaran daripada al-Quran yang melarang persahabatan orang Muslim dengan mereka yang bukan Islam adalah dikira sebagai mendukung ajaran taqiyya ini oleh kerana ungkapan 'kecuali jika kamu takut kepada mereka sebenar-benarnya takut' yang dapat ditafsirkan sebagai persahabatan pura-pura sahaja!

"Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir jadi wali / pemimpin, bukan orang mukmin. Barang siapa memperbuat demikian, bukanlah dia dari agama Allah sedikitpun, kecuali jika kamu takut kepada mereka sebenar-benar takut, dan Allah mempertakuti kamu dengan diriNya.."    Surah 3/28.

Terdapat juga beberapa sumber Hadith yang menjelaskan keadaan-keadaan dan situasi di mana pendustaan adalah diizinkan. Sebagai contoh:

Rasulullah pernah berkata: "Pendustaan diizinkan hanya untuk tiga keadaan: Pembohongan yang dicakapkan oleh seorang suami kepada isterinya untuk memuaskan hati isterinya, pembohongan semasa peperangan dan pembohongan untuk menyelesaikan persengketaan di antara orang."       Hadith Tirmidhi No.5033: disampaikan oleh Asma binti Yazid.

Mengecam taqiyya

Apabila kita sedari bahawa ajaran taqyiyya ini boleh saja diamalkan oleh para pemimpin Islam, atau Muslim yang cukup ikhlas atau pun oleh Muslim yang bertaqwa, banyak 'perselisehan' di dalam agama Islam dapat dijelaskan dengan mudah. Demi mempertahankan Islam, amalan taqiyya ini membenarkan umat Islam membuat pernyataan-pernyataan yang seolah-olahnya bertentangan satu dengan yang lain, akan tetapi, ini akan bergantung kepada kumpulan yang ditujukannya pernyataan tersebut.  Kebanyakan yang diperkatakan oleh umat Islam tentang agama Islam kepada orang bukan-Islam adalah kurang benar, pada hakikatnya. Kadangkala, mereka sendiri akan mengakui perkara ini.

Sebagai contoh, apa yang dikatakan dalam Bahasa Inggeris kepada umat Kristian pada suatu hari boleh dicanggahi sepenuhnya oleh pemimpin-pemimpin Islam yang sama, keesokannya, apabila mereka berpidato kepada umat Islam mereka sendiri dalam bahasa Urdu atau bahasa Arab! Contoh yang jelas boleh diambil dari Hamid Ali, pemimpin rohani masjid al-Madina, Beeston Yokshire Barat di U.K. Dimana beliau secara umum telah mengutuk pengeboman di London pada Julai 7, 2005. Tetapi dalam satu perbualan yang dirakamkan secara rahsia oleh seorang wartawan bangsa Bangladesh dari akhbar Sunday Times, Hamid menyatakan bahawa pengeboman 7/7 itu ialah satu peristiwa yang bagus dan dia juga memuji pengebom-pengebom Islam itu!

Terdapat juga beberapa terjemahan-terjemahan Inggeris al-Quran yang khusushya dimaksudkan untuk pembaca-pembaca Barat, untuk senangkan hati mereka serta menghilangkan kegelisahan mereka tentang Islam! Satu contohnya ialah terjemahan al-Quran bahasa Inggeris oleh Yusuf Ali. Terjemahan al-Quran seperti ini cuba 'melembutkan' ayat-ayat keganasan dan agresif al-Quran, dengan mengabaikan konteks asli, bahasa Arab yang asli serta tafsiran lazim ulamak-ulamak Islam dahulu.

Pengislaman Ilmu

Beberapa kelompok Islam telah beriltizam walhal sudah memulakan usaha proses yang mereka istilahkan sebagai "pengislaman ilmu". Rancangan ini nampaknya bertujuan untuk memperkembangkan dan mempertingkatkan posisi Islam di dalam segala disiplin akademik dengan berlandaskan semua ilmu seni (arts) dan sains kepada ajaran Tauhid Islam yang berakar-umbi daripada al-Quran dan hadith. Mereka juga cuba mengadakan program publikasi besar-besaran serta membuka universiti-universiti Islam dan pusat-pusat sumber dan pengkajian Islam. Mereka juga cuba merevisikan (yakni menulis semula) buku-buku teks di Barat dengan memperkenalkan Islam serta 'warisan Islam' kepada mereka, dengan harapan dapat mengagihkan "ilmu yang diislamkan" kepada siswa-siswi, para ilmuwan dan ahli-ahli intelektual yang lain. Tetapi ada juga cara-cara lain yang mereka gunakan untuk menyebarkan maklumat seperti ini. Matlamat mereka ialah untuk mencetusi iman para Muslimin dan juga mendakwahkan ajaran Islam kepada umat bukan-Islam.

Walau bagaimanapun, perubahan-perubahan yang mereka adakan bukanlah sekadar memperkenalkan fakta-fakta yang baru mengenai Islam ke dalam buku-buku teks itu. Mereka juga telah menokok-nambahkan butir-butir yang palsu dan penyataan-penyataan yang dibesar-besarkan (exaggerations) untuk menobatkan keindahan agama Islam dengan sengaja, sebaliknya aspek-aspek yang negatif ajaran agama Islam serta dalam sejarah Islam dengan sengaja telah disembunyikan.  Salah satu daripada pesanan-ambil-pulang agama Islam adalah : 'segala-gala yang positif, canggih dan yang bagus dalam budaya Barat hari ini, adalah terhutang budi kepada budaya Islam'! Kononnya, budaya Islamlah sumber asli bagi kearifan budaya Barat dan pendidikannya. 

Beberapa butiran 'ilmu yang diislamkan' dewasa ini mudah sekali untuk dicamkan, oleh kerana dakyah-dakyah seperti ini sangat janggal dan juga tidak dapat masuk akal maupun untuk kebanyakan umat bukan-Islam! Contohnya:

Terdapat juga contoh-contoh yang lain yang telah wujud cukup lama, dan ramai orang telah terpedaya dan mempercayai dakyah tersebut. Di antara mereka adalah:

Untuk beberapa lama, ada sikap toleransi terhadap umat Kristian dan Yahudi di sana, selagi mereka tunduk kepada syarat-syarat Islam yang menghinakan.Tetapi pada waktu-waktu yang lain pula, mereka telah dinista dan dianiaya seteruk-teruknya; sebagai contohnya - ada yang dibunuh, diusir dan dibuang negeri! Juga telah berlaku pemelukan Islam beramai-ramai secara paksa ke atas umat Kristian dan Yahudi

Walau pun kebanyakan bahan-bahan ilmu di zaman tersebut tertulis dalam bahasa Arab, kebanyakan para ilmuwan dan ahli-ahli cendekiawan zaman pertengahan adalah umat Kristian dan umat Yahudi. Hakikat ini mungkin kurang jelas, oleh sebab nama-nama para cendekia ini telah diislamkan, dan segelintir antara mereka memeluk agama Islam. Buku ilmu perubatan Arab yang pertama telah dituliskan oleh seorang imam Kristian, dan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh seorang doktor/Tabib bangsa Yahudi pada tahun 683 T.M.

Lebih lagi, kerja-kerja para ilmuwan ini, hanya sekadar dan tidak melebihi kegiatan menterjemah karya-karya para ilmuwan bangsa Yunani terdahulu dari mereka. Tanpa menambahi ilmu-ilmu yang baru atau pun sangat sedikit sahaja. Ini termasuk ilmu-ilmu seperti perubatan, matematik, astronomi, zooloji, kimia, ilmu alam dan teknoloji. Professor Manfred Ullman dari Tubingen University menyatakan: "Lintasan rintangan bahasa ini (Yunani ke Arab) tidak membawa apa-apa perubahan kepada isi dan kandungan bidang-bidang ilmu itu tersebut." Apa yang telah dilakukan oleh Islam di zaman pertengahan ialah: untuk meresapkan ilmu-ilmu daripada tamadun-tamadun lain semasa zaman pertengahan, menukarkan istilah-istilah ilmu-ilmu tersebut kepada bahasa Arab, kemudian umat Islam itu telah menuntut bahawa semua bidang ilmu itu menjadi 'hakmilik agama Islam'!          

Hospital yang pertama rantau itu didirikan di Baghdad bila kota ini menjadi ibukota empayar Abbasiyah. Tetapi ia BUKAN didirikan oleh seorang Islam, tetapi oleh seorang Kristian Assyria/Iraq yang bernama Jabrail ibn Bakhishu.

Abjad-abjad numerik 1,2,3,4,5 dsbnya telah sampai ke dunia Barat melalui orang-orang Arab. Tetapi asal-usulnya yang ASLI berpunca daripada bahasa Syria / Syam.    Bangsa Syam/Syria di zaman itu adalah umat beragama Kristian. Abjad numerik yang digunakan hari ini di dunia Arab telah diperkenalkan dari negeri India yang beragama Hindu, oleh seorang ahli matematik Syria. Konsep pengunaan simbol sifar untuk mewakili nilai 'kosong' ('0') juga berasal dari negeri India.

Corak kubah-kubah dan gerbang-gerbang yang menjadi tanda-tanda lazim masjid-masjid dunia Islam sebenarnya telah ditiru daripada corak arkitektur gereja-gereja Timur Tengah semasa! Menara-menara masjid adalah mirip dengan menara-menara berloceng gereja yang terdapat di banyak gereja-gereja pada zaman itu. Masjid Dome of the Rock di Jerusalem (Baitulmaqdis) telah dibina oleh karyawan-karyawan Bizantium yang beragama Kristian.

Sebenarnya, umat Islam telah menakluki negara-negara bukan-Islam yang berjiran dengan tanah Arab melalui kekerasan, serta mengadakan kerajaan Islam secara paksa ke atas umat non-muslim dalam keadaan tertawan. Ada orang bukan-islam yang memeluk Islam dengan rela, tetapi juga terdapat ramai mereka yang boleh terus mengamalkan agama asal mereka sebagai 'warga negara kelas bawahan' (sebagai umat 'dhimmi'). Ada umat lain juga yang dipaksa memeluk Islam, atau menghadapi maut di hujung mata pedang jika tidak!

Istilah 'Sama' ini tidaklah benar menurut tafsiran lazim di Barat. Menurut hukum syariah (hukum Islam) kaum wanita harus menerima harta warisan yang lebih kecil dan juga pampasan yang lebih kecil dibandingkan dengan kaum lelaki Islam. Juga, nilai kesaksian kaum wanita (sebagai saksi di mahkamah) semasa perbicaraan adalah kurang daripada 'nilai saksi' seorang saksi lelaki! Peraturan untuk proses penceraian (suami-isteri) cara Islam juga tidak memihak kepada kaum wanita. Di kebanyakan negara-negara Islam, kaum wanita masih lagi merupakan 'kaum dibelakangi' terutamanya dalam hal kedudukan 'kelas kedua' mereka, kebuta-hurufan, penanganan yang tidak adil dalam keputusan penceraian di mahkamah serta banyak lagi rintangan-rintangan perundangan.  

Sesungguhnya, Peperangan Salib merupakan satu reaksi dunia Kristian yang telah datang lambat, terhadap angkara jihad awalan orang-orang Islam di abad ketujuh dan kelapan Tahun Masehi. Jihad ketenteraan umat Islam ini telah merebak seperti api ditiupkan angin dan menakluki banyak sekali negara-negara dan wilayah-wilayah Kristian, termasuk wilayah-wilayh seperti : Palestina, Syria/Syam, Mesir, hampir seluruh Africa Utara dan Sepanyol (Andalus). Dunia Kristian di waktu itu, telah berkabung dengan sedihnya, kehilangan Tanah Suci Palestina mereka ditakluki oleh tentera-tentera jihad orang Islam, akan tetapi, dunia Kristian tidak bertindak-balas terhadap dunia Islam di abad-abad itu. Sebenarnya, umat Kristian tidak serang atau membalasi angkara tentera-tentera Islam ini selama lebih daripada 300 tahun!   

Selain itu, perang-perang Salib juga adalah tindakan balas 'defensif' umat Kristian untuk mempertahankan diri, khususnya empayar Kristian Bizantium yang diserang bertubi-tubi oleh tentera-tentera Islam selepas serangan jihad Islam yang pertama di waktu itu. Dua maharaja empayar Bizantium telah merayu kepada Paus Roma untuk meminta pertolongan dan bantuan pertahahan militari (1074 dan 1095 T.M.) dan sesudah itu sahaja - lebih daripada 300 tahun kemudian sejak mulanya serangan-serangan jihad Islam keatas wilayah Kristian, umat Kristian bangsa Eropah akhirnya telah bangkit memberi pertolongan dan bantuan pertahanan kepada saudara-saudara Kristian mereka di Timur dan di Timur-tengah!  

Islam bererti 'penyerahan'/'penundukan'. Dalam fahaman agama Islam yang klasik, istilah 'jihad' secara lazimnya telah merujuk kepada peperangan bersenjata untuk 'mempertahankan dan mengembangkan' kedaulatan wilayah Islam.

Kata-kata di atas, atau yang sedemikian rupanya, sering dipetik untuk membuktikan agama Islam adalah hanya aman-damai, akan tetapi ini adalah satu salah-petikan sebenarnya! Nas ayat al-Quran ini yang sebenar adalah seperti berikut:

"Barangsiapa membunuh seorang manusia, yang bukan membunuh orang atau bukan berbuat bencana di muka bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia semuanya."  Surah 5/32

Maksudnya ayat ini bergantung kepada apa yang dimaksudkan oleh bahagian ayat di atas yang biasanya tidak disebutkan atau dipetikkan, yakni - 'membunuh orang' dan 'berbuat bencana di muka bumi.' Ada umat Islam yang memahami ungkapan "berbuat bencana di muka bumi" sebagai perkembangan ideologi Sekularisme, demokrasi, serta fahaman-fahaman bukan-Islam yang lain.  Ada juga Muslim lain yang tafsirkan 'membunuh' termasuk pembunuhan orang-orang Islam di Iraq oleh tentera-tentera gabungan dibawah pimpinan Amerika Syarikat. Oleh sebab itu, ayat ini mereka mengunakan untuk mengizinkan pembunuhan musuh-musuh Islam sebagai balasan untuk 'pembunuhan yang telah mereka lakukan'. Apabila nas dan ayat Quran ini dibacakan secara keseluruhannya, ia sesungguhnya mengizinkan pembunuhan orang-orang tertentu.

Tidak lama dahulu, bila kajian ke angkasa lepas menjadi tumpuan para ahli saintis dan intelektual, umat Islam pun tidak mahu ketinggalan. Jadi, dari dunia Islam, telah muncul satu cerita kononnya ahli angkasawan yang terkenal itu, Neil Armstrong, telah mendengar bunyi azan di atas bulan, apabila beliau bertapak di atas bulan! Lebih-lebih lagi, ada juga orang Muslim yang mendakyahkan bahawa Neil Armstrong juga telah masuk agama Islam akibat dari itu! Cerita dongeng ini telah menjadi heboh terutamanya di Indonesia, Malaysia, India dan juga di beberapa negeri Arab.  Dalam kisah hidup rasminya (autobiografinya), Dr.Neil Armstrong telah dengan terus-terang menafikan cerita dongeng ini yang telah diperhebohkan secara sengaja oleh dunia Islam. Beliau telah menyatakan bahawa dia tidak pernah "mendengar seruan azan di atas bulan" apabila berada di sana, dan beliau juga tidak pernah memeluk agama Islam pada waktu apa pun (sumbernya: First Man: The Life of Neil Armstrong, Simon & Schuster, Hal.630-632). Itulah kisah nyata yang sebenar lagi rasmi Neil Armstrong. Ini membuktikan cerita tersebut hanyalah dakyah kosong yang dipergunakan oleh dunia Islam untuk memperdayakan orang ramai! Tetapi ia hanyalah mitos dan cerita dongeng yang sengaja diada-adakan belaka.

Yang menyedihkan lagi, ialah, apabila umat Islam telah dimaklumkan pernyataan rasmi Dr.Neil Armstrong ini, terdapat orang Muslim yang masih mahu berdegil! Mereka berkata: "Oh, Neil Armstrong sesungguhnya telah mendengari bunyi azan di bulan, tetapi dia dengan sengaja menafikan hal itu untuk melakukan pembohongan kepada dunia Islam!" Alangkah terdesaknya umat Islam yang menyatakan begitu! Apabila dihadapi dengan hakikat yang sebenarnya, mereka masih mahu mempercayai dakyah kosong yang palsu sahaja daripada kebenaran! Begitulah hati manusia yang sudah dikelami oleh kegelapan yang amat sangat. Kami hanya boleh mendoakan untuk mereka, mengharapkan Tuhan Allah akan mencelikkan hati dan mata mereka dengan cahaya nur-Nya yang sejati.

[Bahagian Kedua]


 

Indeks Utama