Abessinie

Ethiopië. Eerste moslims migreerden in 615-616 na Christus hier naartoe omdat de vervolging in Mekka te groot werd.