Aboe Bakr

Hij was onder de eersten die in Mohammed geloofden. Sommigen denken dat zijn naam “Vader der meisjes” betekent en dat hij deze titel kreeg omdat hij de vader van Aïsja was met wie Mohammed trouwde op de leeftijd dat “ze nog met poppen speelde.” Zijn echte naam was ‘ Abdoel Ka’bah (“slaaf van de Kaba”) Ibn Abi Qoehafah, die Mohammed veranderde in Abdoellah (“slaaf van Allah”).

Aboe Bakr stond bekend als een edelmoedige man en hij werd de eerste Kalief na de dood van Mohammed, maar hij regeerde slechts voor twee jaar. Hij verwierf ook de titel van al-Siddiq (“de betrouwbare”). Sjiieten houden vol dat zijn verkiezing tot kalief niet gesteund werd door een meerderheid van de metgezellen. Men zegt dat Ali, de schoonzoon van Mohammed, weigerde gedurende zes maanden om zijn loyaliteit aan Aboe te geven. Nadat zijn vrouw Fatima stierf gaf Ali zich gewonnen.