Allahoe Akbar

Arabisch voor “Allah is de allergrootste.” Dit wordt bij vele gelegenheden gebruikt, in de roep tot gebed (Adzaan), bij het doden van dieren voor voedsel etc. als een vorm van bekentenis of het uitroepen van de naam en heerschappij van God over alles. Opvallend is de krijgsroep onder moslims in zowel het verleden als het heden.