Apocrief

Term waarmee bepaalde boeken worden aangeduid die aanspraak maakten om als onderdeel van de bijbel te worden beschouwd, maar niet in de canon van de bijbel zijn opgenomen.

Voor de apocriefe evangeliën zie hier

Andere apocriefe boeken:

Artikelen

Apocriefe evangeliën in de koran. Fictieve openbaringen moeten voorrang geven aan de waarheid