Soenan Aboe Dawoed Boek 37

Boek 37, Nummer 4317:

Verteld door Djabir ibn Abdoellah:

Mohammed ibn al-Moenkadir vertelde dat hij Djabir ibn Abdoellah zag zwerend bij Allah dat Ibn as-Sa'ied de Daddjal (de Antichrist) was. Ik drukte mij verbaasd uit door te zeggen: “U zweert bij Allah!” Hij zei: “Ik hoorde Oemar dat zwerend in de aanwezigheid van de Apostel van Allah (vrede zij met hem), maar de Apostel van Allah (vrede zij met hem) maakte er geen bezwaar tegen.

Boek 37, Nummer 4281:

Verteld door Moe’adh ibn Djabal:

De Profeet (vrede zij met hem) zei: “De florerende toestand van Jeruzalem zal zijn wanneer Jathrib in puin is, de geruïneerde toestand van Jathrib zal zijn wanneer de grote oorlog komt, de uitbraak van de grote oorlog zal zijn bij de verovering van Constantinopel en de verovering van Constantinopel wanneer de Daddjal (de Antichrist) te voorschijn komt.” Hij (de Profeet) sloeg zijn dij of zijn schouder met zijn hand en zei: “Dit is net zo waar als jullie hier zien of zoals jullie aan het zitten zijn (bedoelend Moe’adh ibn Djabal).

Boek 37, Nummer 4282:

Verteld door Moe’adh ibn Djabal:

De Profeet (vrede zij met hem) zei: “De grootste oorlog, de verovering van Constantinopel en de komst van de Daddjal (Antichrist) zal plaatsvinden binnen een periode van zeven maanden.”

Boek 37, Nummer 4283:

Verteld door Abdoellah ibn Boesr:

De Profeet (vrede zij met hem) zei: “De tijd tussen de grote oorlog en de verovering van de stad (Constantinopel) zal zes jaren zijn, en de Daddjal (de Antichrist) zal te voorschijn komen in het zevende.”

Boek 37, Nummer 4284:

Verteld door Thawban:

De Profeet zei: De mensen zullen spoedig elkaar oproepen om u als volk aan te vallen wanneer eten en elkaar uitnodigen om hun dis te delen. Iemand vroeg: Zal dat zijn vanwege onze kleine aantallen op dat moment? Hij antwoordde: Nee, u zult talrijk zijn op dat moment: maar u zult schuim en rommel zijn dat weggevoerd wordt als een stormvloed, en Allah zal angst voor u uit de borsten van uw vijanden nemen en zwakheid in uw harten werpen. Iemand vroeg: Wat is wahn (zwakheid), Apostel van Allah. Hij antwoordde: Liefde voor de wereld en een hekel aan de dood.

Boek 37, Nummer 4306:

Verteld door Oebadah ibn as-Samit:

De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Ik vertelde u zoveel over de Daddjal (de Antichrist) dat ik bang ben dat u het niet begrijpt. De Antichrist is kort, heeft ingetrokken tenen, is wollig-gehaard, eenogig, en blind, en noch uitstrekkend noch diep ingebogen. Als je over hem verward bent, weet dat uw Heer niet eenogig is.”

Boek 37, Nummer 4311.

Verteld door Fatima, dochter van Kais:

De Apostel van Allah (vrede zij met hem) stelde eens het gemeenschappelijke nachtgebed uit.
Hij kwam naar buiten zei: “Het gesprek van Tamim ad-Dari hield mij bezig. Hij gaf het door van een man die van de eilanden van de zee kwam. Plotseling vond hij een vrouw die haar haar aan het uitstrekken was. Hij vroeg: “Wie bent u?”
Zij zei: “Ik ben de Djassasah. Ga naar dat kasteel.” Dus ging ik tot het en vond een man die zijn haar aan het uitstrekken was, geketend in ijzeren ketenen, en springend tussen de hemel en de aarde.
Ik vroeg: “Wie bent u?” Hij antwoordde: “Ik ben de Daddjal (de Antichrist). Is de Profeet van het ongeletterde volk nu gekomen?” Ik antwoordde: “Ja.” Hij zei: “Gehoorzaamden of ongehoorzaamden zij hem?” Ik zei: “Nee, zij gehoorzaamden hem.” Hij zei: “Dat is beter voor hen”.

Boek 37, Nummer 4319.

Verteld door Aboe Hoeraira:

De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Het Laatste Uur zal niet komen voordat er dertig Daddjals voortkomen, ieder zichzelf ziende alsof hij een apostel van Allah is.”

Boek 37, Nummer 4329:

Verteld door Abdoellah ibn Amr ibn al-‘As:

Toen we rondom de Apostel van Allah waren, noemde hij de periode van commotie (fitnah) zeggend: Wanneer je de mensen ziet dat hun verbonden zijn aangetast, (de vervulling van ) de garanties wordt rare, en zij worden dus (zijn vingers gekruist). Ik stond toen op en zei: Wat moet ik doen op dat moment, moge Allah mij een losgeld voor u maken? Hij antwoordde: Blijf in hu huis, bewaak uw tong, aanvaard wat u goedkeurt, geef op wat u afkeurt, bemoei je met je eigen zaken en houd u buiten de algemene zaken.Soenan Aboe Dawoed index