Soenan Aboe Dawoed Boek 38

Boek 38, Nummer 4356:

Verteld door Abdoellah ibn Oemar:

Enkele mensen roofden de kamelen van de Profeet, dreven hen weg, en apostatiseerden. Zij doodden de herder van de Apostel van Allah die een gelovige was. Hij (de Profeet) stuurde (mensen) in achtervolging en zij werden gevangen. Hij liet hun handen en voeten afsnijden, en hun ogen uithalen. Het vers over het vechten tegen Allah en Zijn Profeet werd toen geopenbaard. Deze waren de mannen over wie Anas ibn Malik al-Haddjadj informeerden toen hij hem vroeg.

Boek 38, Nummer 4357:

Verteld door AboezZinad:

Toen de apostel van Allah de handen en de voeten afsneed van hen die zijn kamelen hadden gestolen en hun ogen had uitgestoken door vuur (met verhitte spijkers), berispte Allah hem daarvoor (actie), en Allah, de verhevene, geopenbaarde: “De straf voor hen die oorlog voeren tegen Allah en zijn apostel en er naar streven om met geweld ellende te brengen in het land, is executie of kruisiging”.

Boek 38, Nummer 4359:

Verteld door Abdoellah ibn Abbaas:

Het vers: “, de vergelding van degenen die oorlog voeren tegen Allah en Zijn Boodschapper en (die) naar het zaaien van verderf op aarde streven, is dat zij gedood worden, of gekruisigd worden, of het afhouwen van handen en voeten aan tegenovergestelde kanten, of dat zij uit het land verbannen worden…. Meest Barhartig” werd geopenbaard over de polytheïsten. Als iemand van hen berouw toont voordat zij worden gearresteerd, voorkomt niet hem van de voorgeschreven straf die hij verdient.

Boek 38, Nummer 4428.

Boeraida zei:

“Een vrouw van Ghamid kwam naar de Profeet en zei: “Ik heb overspel gepleegd”. Hij zei: “Ga terug”. Ze keerde terug en op de volgende dag kwam zij weer bij hem, en zei: “Waarschijnlijk wilt u mij terugsturen zoals u deed met Maiz b. Malik. Ik zweer bij Allah, ik ben zwanger.” Hij zei tot haar: “Ga terug”. Ze keerde toen terug en kwam de volgende dag tot hem. Hij zei tot haar: “Ga terug totdat je je kind gebaard hebt.” Ze keerde toen terug. Toen zij het kind gebaard had bracht ze het kind tot hem, en zei: “Hier is hij! Ik heb het kind gebaard.” Hij zei: “Ga terug, en zoog hem totdat u hem gespeend heeft.” Toen zij hem gespeend had, bracht zij hem naar hem met iets in zijn hand dat hij aan het eten was. De jongen werd aan één van de moslims gegeven en hij (de profeet) beval ten aanzien van haar. Dus werd een kuil voor haar gegraven, en hij gaf orders over haar en zij werd ter dood gestenigd. Chalid was één van degenen die stenen naar haar wierp. Hij gooide een steen naar haar. Toen een bloeddruppel op zijn wang viel, misbruikte hij haar. De profeet zei tot hem: “Beheers u, Chalid. Bij Hem in Wiens hand mijn ziel is, zij heeft zozeer berouw getoond dat als iemand per ongeluk een extra belasting doet en zich in overeenkomstige mate daarvan moest bekeren, hij vergeven zal worden”. Toen gaf hij orders over haar, bad over haar en ze werd begraven.”

Boek 38, Nummer 4467:

Verteld door Moe’awijah ibn Aboe Soefjaan:

De Profeet zei: Als zij (de mensen) wijn drinken, sla hen met de zweep, als zij het opnieuw drinken, gesel hen. Als zij het opnieuw drinken, dood hen.

Boek 38, Nummer 4469:

Verteld door Aboe Hoeraira:

De Profeet zei: Als hij onder invloed is, sla hem met de zweep; als hij opnieuw onder invloed is, sla hem met de zweep als hij het opnieuw een vierde keer doet, dood hem.

Aboe Dawoed zei: En er is een overeenkomstige traditie van Oemar ibn Aboe Salamah, van zijn vader, op het gezag van Aboe Hoeraira, van de Profeet: Als hij wijn drinkt, sla hem met de zweep. Als hij het weer doe, een vierde keer, dood hem.

Boek 38, Nummer 4470:

Verteld door Qabisah ibn Dhoewaib:

De Profeet zei: Als iemand wijn drinkt, sla hem met de zweep; als hij het herhaalt, sla hem met de zweep, en als hij het herhaalt, sla hem met de zweep. Als hij het opnieuw doet een derde of een vierde keer, dood hem. Een man die wijn gedronken had werd (naar hem) gebracht en hij gaf hem zweepslagen. Hij werd opnieuw naar hem gebracht, en hij sloeg hem met de zweep. Hij werd opnieuw naar hem gebracht en hij sloeg hem met de zweep. Hij werd opnieuw naar hem gebracht en hij sloeg hem met de zweep. De straf van het doden (voor drinken) werd ingetrokken, en een concessie werd toegestaan.


Soenan Aboe Dawoed index