Kruis & halve maan

Oorspronkelijke titel: Cross and Crescent: Responding to the Challenge of Islam
Auteur: Colin Chapman
Jaar: 1995
Uitgever: Buijten & Schipperheijn, AmsterdamISBN 90-60-64881-1
319 pagina’s

Het kruis en de halve maan zijn symbolen van twee wereldgodsdiensten die al bijna 1500 jaar in een ongemakkelijke verhouding tot elkaar staan. In deze tijd zullen de meeste westerse Christenen ooit in contact komen met moslim. Jezus' oproep om de naaste lief te hebben, houdt tevens in dat we onze vooroordelen op zij moeten zetten, en de sociale, culturele en godsdienstige barrières overwinnen, die ons belemmeren in een serieuze ontmoeting met moslims. Kruis en halve maan is een zeer informatie maar ook een zeer praktisch boek. Hoofdstukken over bijvoorbeeld de Islam en de hedendaagse wereld, moslimse vrouwen, de politieke uitdaging van de islam, discussie en dialoog met moslims en islamitisch volksgeloof. gaan vooraf aan diepgaande studies betreffende de fundamentele verschillen tussen christendom en islam. De auteur laat zich niet verleiden tot het geven van simpele of eenzijdige antwoorden op maatschappelijke en theologische vraagstukken, maar prikkelt de lezer om genuanceerd te denken.

Chapman wil met zijn boek de lezer tevens stimuleren om daadwerkelijk contacten met moslims te leggen, zodat er openingen kunnen ontstaan om over Jezus Christus op een sympathieke wijze te communiceren. Met name in het laatste gedeelte gaat de auteur dan uitgebreid in op het hoe en waarom van de christelijke getuigenis onder moslims.

Colin Chapman werkte voor de (Anglicaanse) Church Missionary Society en voor de International Fellowship of Evangelical Studens (IFES) in Egypte, Libanon en Cyprus. Hij heeft daardoor een schat aan kennis en ervaring op het gebied van de islam, en daarnaast een warm hart voor moslims. Later doceerde hij missiologie aan het Trinity College in Bristol. Momenteel is hij het hoofd van Crowther Hall, het opleidingscentrum van de Church Missionary Society in Birmingham, Engeland. Eerder schreef hij ‘You Go and Do the Same’(1983) over het omgaan met moslims, en ‘Whose Promised Land?’(1983, 1992 over de problemen tussen Joden en Palestijnen.


Boeken