Deuterocanonieke boeken

De deutero-canonieke boeken zijn de geschriften die niet behoren tot de Hebreeuwse canon en zijn daarom niet opgenomen in de bijbel.