Djizja

Beschermgeld dat Dhimmie’s moeten betalen.

In de koran:

9:29 Doodt hen dan die niet Allah en het Hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard; en zij die de godsdienst van de Waarheid niet als godsdienst nemen, van hen aan wie de Schrift is gegeven, totdat zij het beschermgeld (Djizjah) betalen, naar vermogen, terwijl zij onderdanig zijn.

Artikelen

De Djizja belasting: Gelijkheid en waardigheid onder islamitische wet?