MOHAMMEDS VOLMAAKTE GEHEUGEN

Door: Samuel Green

Eén van de redenen die moslims geven voor de volmaaktheid van de koran is dat Mohammed een volmaakt geheugen had. Er wordt gezegd dat God Mohammed niet alleen de woorden te spreken gaf maar ook de vaardigheid om deze woorden perfect te onthouden. Deze bewering wordt gezien bij de volgende islamitische geleerde:

Nog meer, en waarschijnlijk het meest opvallend, zo lang als de Profeet leefde, had de Gemeenschap in hem een feilloze gids met betrekking tot de correcte recitatie van de koran. De Profeet was begiftigd met speciale bescherming tegen vergetelheid, zoals de koran zelf aangeeft: Wij zullen u weldra onderwijzen zodat gij het niet vergeet - Behalve wat Allah wil (Soera 87:6-7). (Labib as-Said, The Recited Koran - A History of the First Recorded Version. Princeton, New Jersey: The Darwin Press, 1975. p. 20. Het vet is toegevoegd)

Is deze bewering waar of is het een overdrijving? In dit artikel zullen we bekijken wat de koran en de hadieth over Mohammeds geheugen en dat van zijn Metgezellen zeggen.

Wat zegt de koran over Mohammeds geheugen?

Het vers waar Labib as-Said naar verwijst is een interessant vers omdat het eigenlijk exact het tegenovergestelde zegt van wat Labib as-Said aan het beweren is. Labib as-Said zegt dat het vers aantoont dat Mohammed, “speciale bescherming genoot tegen vergetelheid”. Echter, hij heeft één erg belangrijk woord gemist, het woord “behalve”. Laten we nog eens naar dit vers kijken:

Wij zullen u weldra onderwijzen zodat gij het niet vergeet - Behalve wat Allah wil. (Soera 87:6-7)

Dit vers zegt niet dat Mohammed nooit iets van de koran zal vergeten. Het zegt dat hij alleen zal vergeten wat God wil. Dus het vers zegt eigenlijk dat Mohammed iets van de koran vergat. Deze interpretatie is ook de interpretatie die in de hadieth gevonden wordt. Bekijk het volgende eens.

Wat zegt de hadieth over Mohammeds geheugen?

Sahieh al-Boechari: boek 61, deel 6

556. Verteld door Aïsja: De profeet hoorde een man de koran aan het reciteren in de moskee en zei: “Moge Allah Zijn Genade op hem schenken, omdat hij mij herinnerd heeft aan die en die verzen van die soera.”

557. Verteld door Hisjam: (Dezelfde hadieth, toevoegend): die ik miste (de verzen wijzigend).

558. Verteld door Aïsja: Allah’s apostel hoorde een man ’s avonds de koran reciteren, en zie, “Moge Allah Zijn Genade op hem schenken, omdat hij mij herinnerd heeft aan die en die soera’s, die ik aan het vergeten was.”

559. Verteld door Abdoellah: De profeet zei, “Waarom zegt iemand van de mensen, ‘Ik heb die en die verzen (van de koran) vergeten?’ Het is in feite Allah die hem doet vergeten.

562. Verteld door Aïsja: De profeet hoorde een voordrager de koran in de moskee ’s avonds reciteren. De profeet zei: “Moge Allah Zijn Genade op hem schenken, omdat hij me heeft herinnerd aan die en die verzen van die en die soera’s, die ik miste!”

Sahieh Moeslim: boek 4, deel 1

(1720) Aïsja deed verlag dat de apostel van Allah (vrede zij met hem) een persoon hoorde de koran ’s avond reciteren. Naar aanleiding hiervan zei hij: “Moge Allah hem genade geven; hij heeft mij herinnerd aan dat en dat vers dat ik in die en die soera miste.

(1721) Aïsja deed verslag dat de apostel van Allah (vrede zij met hem) luisterde naar de recitatie van de koran door een man in de moskee. Daarop zei hij: Moge Allah vrede met u hebben; hij herinnerde me aan het vers dat ik aan het vergeten was.

(1724) Abdoellah deed verslag van Allah’s boodschapper (vrede zij met hem door te zeggen: Wat een ellendig persoon is hij onder hen die zegt: Ik heb dat en dat vers vergeten. (Hij zou in plaats van deze uitdrukking moeten zeggen): Ik ben gemaakt om iets te vergeten. Probeer de koran te onthouden want het is meer geneigd te ontsnappen van je geheugen dan een strompele kameel.

(1726) Ibn Mas’oed deed verslag van Allah’s boodschapper (vrede zij met hem) door te zeggen: Ellendig is de man die zegt: Ik vergat die en die soera, of ik vergeet dat en dat vers, maar hij is geschapen om te vergeten.

Soenan Aboe Dawoed: boek 3, nummer 1015, deel I (Ook Sahieh al-Boechari, deel1, hadieth 394)

Abdoellah ibn Mas’oed vertelt: De apostel van Allah (vrede zij met hem) ging voor in gebed. De versie van de verteller Ibrahiem gaat als volgt: Ik weet niet of hij meer of minder (rak’aas van gebed) deed.

Toen hij de begroeting gaf, werd hij gevraagd: Gebeurde er iets nieuws in het gebed, apostel van Allah? He zei: Wat is het? Zij zeiden: U bad zo veel en zo veel (rak’aas). Hij verlichtte zijn voeten keek richting de Kibla en wierp zich twee keer ter aarde. Hij gaf vervolgens de aanroep. Toen hij zich afwendde (het gebed beëindigd), keerde hij zijn gezicht tot ons en zei: Gebeurde er iets nieuws in het gebed, ik zou jullie geïnformeerd hebben. Ik ben slechts een menselijk wezen en ik vergeet net zo als jullie dat doen, dus wanneer ik vergeet, herinner mij eraan, en wanneer iemand van u in twijfel is over zijn gebed moet hij zich richten op wat correct is, en zijn gebed in dat opzicht voltooien, dan de aanhef doen en zich vervolgens twee keer ter aarde werpen.

Dus van de bovengenoemde ahadieth weten we dat er gelegenheden waren waarop Mohammed delen van de koran vergat.

Wat zegt de hadieth over het geheugen van de Metgezellen?

Sahieh Moeslim: boek 5, deel 2

(2286) Aboe Harb b. Aboe al-Aswad deed verslag op het gezag van zijn vader dat Aboe Moesa al-Asj’ari de voordragers van Basra liet komen. Zij kwamen naar hem en zij waren driehonderd in getal. Zij reciteerden de koran en hij zei: U bent de beste onder de ingezetenen van Basra, want u bent de voordragers onder hen. Dus ga verder met reciteren. (Maar denk eraan) dat uw recitatie op den duur niet uw harten zal verharden zoals de harten van degenen voor u werden verhard. We waren gewoon een soera te reciteren die in lengte en ernst lijkt op de (soera) Barát. Ik ben het vergeten met uitzondering van dit wat ik ervan herinnerde: “Als er twee valleien vol met rijkdommen waren, voor de zoon van Adam, zou hij verlangen naar een derde vallei, en niets zou de maag van de zoon van Adam vullen dan stof.”En we waren dus gewoon een soera te reciteren die leek op één van de soera’s van Moesabbiehat, en ik ben het vergeten, maar onthield (slechts) het volgende: “O mensen die geloven, waarom zegt u dat wat u niet doet: (lxi 2.) en “dat is beschreven in uw nekken als een getuige (tegen u) en u zult erover gevraagd worden op de Dag van de Opstanding”(xvii. 13)

Hier zien we één van de Metgezellen getuigen van het bestaan van een deel van een soera dat niet langer in de koran is omdat het door hen was vergeten.

Conclusie

Het bewijs van de koran en de hadieth leert duidelijk dat Mohammed en zijn Metgezellen gewone geheugens hadden en delen van de koran vergaten. In plaats van het maken van overdreven beweringen over Mohammeds geheugen zouden moslims moeten luisteren naar wat Mohammed over zichzelf zei: Ik ben slechts een menselijk wezen en vergat net zo als u doet. (Sahieh al-Boechari, Soenan Aboe Dawoed)

Christian-Muslim Discussion Papers ©2004