Hadieth

Het woord hadieth (meervoud Ahadieth) betekent letterlijk een mededeling, een vertelling of een verslag. Het kwam in gebruik als naam voor een verslag van de handelingen en uitspraken van de profeet en zijn metgezellen.

De hadiethverzamelingen zijn de belangrijkste bron voor de soenna, dat wil zeggen het vastgestelde model van Mohammeds woorden en daden, die de moslim moeten volgen.

Ahadieth bestaan uit twee delen: keten van overleveraars (isnaad) en de tekst (matn). Naar mate de keten van overleveraars betrouwbaar/ onbetrouwbaar is, wordt een hadieth 'betrouwbaar' (sahieh), vervolgens 'aanvaardbaar' (hasan), 'zwak' ( da'if) of 'verzonnen' (maudoe') geacht.

De vroegste verzameling van Ahadieth dateert terug tot 1,5 tot 2 eeuwen na Mohammed dood.

Al-Boechari verzamelde meer dan 600.000 verslagen, maar hield er slecht 7.397 (1,2%) over als betrouwbaar.

De hadieth reguleert het leven van een moslim. De koran bevat weinig details van de vele verplichtingen van de moslim, en de hadieth vulde de leegte door de details in te vullen. Bijvoorbeeld, de salaat wordt in detail beschreven in de hadieth maar niet in de koran.

Sjiieten en soennieten hebben verschillende verzamelingen ahadieth.

De volgende zes Ahadieth-verzamelingen worden in deze volgorde als de meest authentieke beschouwd:

Artikelen

Het vergelijken van de bijbel met de koran