HALAL

Datgene wat door fiqh gecategoriseerd (ahkam) is als toegestaan.