Hamas versus Israel

Hieronder volgen gedeeltes uit het boek Islam and the Jews van Mark Gabriël. Hierin wordt uitgelegd waarom met Hamas niet samen te leven valt.

 Het land behoort aan de islam

Wil je de oorzaak van deze situatie begrijpen, moet je ernaar kijken vanuit een religieus gezichtspunt. Je kunt niet naar deze situatie kijken en alleen zeggen: “Dit gaat over Palestijnen die een plaats om te leven willen.” Natuurlijk is dat onderdeel van de zaak, maar dat is niet wat het conflict zo moeilijk maakt om op te lossen.

Vanuit het moslimgezichtspunt behoort het land van het huidige Israel niet tot een groep mensen maar aan de islam. Daarom, toen het joodse volk de stichting van de natie Israel aankondigde, was het een aanval op ieder islamitisch land omdat het het land van de islam wegnam.

De groepen die vechten tegen Israel en haar bondgenoten drukken dit gezichtspunt erg helder uit. Hamas, de grootste actieve djihaadgroep die in Israel strijdt heeft een 36-artikels tellende constitutie die de positie tegenover Israel uiteenzet. Hier zijn enkele passages:

Het land Palestina is een islamitische Waqf [heilig bezit] geheiligd voor toekomstige moslimgeneraties tot de Dag des Oordeels. Niemand kan er afstand van doen of het geheel of gedeeltelijk opgeven.
ARTIKEL 11

Palestina is een islamitisch land… Omdat dit het geval is, is de bevrijding van Palestina een individuele plicht voor iedere moslim waar hij ook is.
ARTIKEL 13

De enige aanvaardbare oplossing, van moslimgezichtspunt, is om Israel te elimineren, zoals de constitutie van Hamas het stelt:

De Islamitische Weerstand Beweging is een onderscheiden Palestijnse Beweging, wiens trouw is aan Allah, en wiens levensweg de islam is. Het streeft ernaar om de bannier van Allah over iedere centimeter van Palestina te hijsen.
ARTIKEL 6

Israel zal bestaan en voort blijven te bestaan totdat islam het zal uitwissen, net zoals het anderen ervoor uitwiste.
PREAMBULE VAN DE CONSTITUTIE VAN HAMAS


Zie ook: