HARAAM

Datgene wat door fiqh gecategoriseerd (ahkam) is als verboden. Het doen telt als een slechte daad en het niet doen als een goede daad.