KABIEL en HABIEL

Dit is de aanduiding in de koran voor de bijbelseKaïn en Abel.

5: 27-32

Dit verhaal is te traceren tot een verhaal uit Pirke Rabbi Eli'ezer, hoofdstuk xxi:

“Adam en zijn helper zaten te huilen en treurden over hem (Abel), en zij wisten niet wat zij met Abel moesten doen, want zij waren niet bekend met begraven. Een raaf, van wie één van zijn kameraden was doodgegaan, kwam langs. Hij nam hem en maakte een gat in de grond en begroef hem voor hun ogen. Adam zei: “Ik zal doen als deze raaf.” Onmiddellijk nam hij Abels lichaam en maakte een gat in de grond en begroef het.”