Makroeh

Datgene wat door fiqh gecategoriseerd (ahkam) is als afgeraden, zoals het laten groeien van erg lange vingernagels of het slapen op de maag. Het niet doen telt als een goede daad en het doen als een slechte daad.