MEDINA

Oorspronkelijk Jathrib genoemd, dit was een stad die ongeveer 200 km ten noorden van Mekka gesitueerd was. Anders dan de Mekkanen die Mohammed vijandig gezind waren, nodigden de Mekkanen Mohammed uit en namen de islam aan toen hij kwam. Deze migratie wordt ook wel de Hidjra genoemd. De moslimgemeenschap werd snel georganiseerd rond Medina. Vanaf toen begon het karakter van de koranopenbaringen te veranderen; van het geduldig uitnodigen van joden, christenen en heidenen tot de islam tot het toestaan van het gebruik van geweld tegen hen. Overvallen op Mekkaanse karavanen werden vanuit Medina georganiseerd. In het begin was dit moeilijk omdat ze familie waren van de Mekkanen, maar de koranische geboden dienden nageleefd te worden. Ook begonnen vele verschillende verzen te verschijnen die het leven van de moslims moesten reguleren. Medina werd ook een centrum van de islamitische jurisprudentie en cultuur.

Jahja vertelde me van Malik van Noeaim ibn Abdoellah al-Moedjmir dat Aboe Hoeraira zei: “De boodschapper van Allah, moge Allah hem zegenen en hem vrede geven, zei: ‘Er zijn engelen bij de poorten van Medina, en noch plaag noch de Daddjal zal er binnenkomen.’ ( Malik’s Muwwatta 45.45.4.16 )

Het zou interessant zijn te kijken of Medina inderdaad bewaard is gebleven van alle plagen: at-Taubah 9:101, 120; al-Ahzab 33:60; al-Munafiqun 63:8