Moeslim Boek 3

Boek 3, Nummer 614.

Thauban, de vrije slaaf van de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem, zei:
...Hij (de Heilige Profeet) zei: De voortplantingssubstantie van een man is wit en die van een vrouw is geel. Als zij gemeenschap hebben en de substantie van de man overwint die van de vrouw, het is een mannelijk kind dat wordt geschapen naar Allah’s raadsbesluit. Wanneer de substantie van de vrouw de substantie die de man heeft bijgedragen overwint, wordt er naar Allah’s raadsbesluit een vrouwelijk kind gevormd. De Jood zei: Wat u heeft gezegd is waar, u bent waarlijk een apostel. Toen draaide hij zich om en ging weg. De Boodschapper van Allah (vrede zij hem) zei: Hij vroeg me naar allerlei zaken waar ik geen weet van had totdat Allah het me gaf.

Boek 3, Nummer 684:

Aboe Moesa deed verslag: Er kwam plotseling een verschil van mening tussen een groep Moehadjirs (Emigranten en een groep Ansaar (Helpers) en het punt van discussie was) dat de Ansaar zeiden: Het bad (vanwege seksuele gemeenschap) wordt verplicht alleen wanneer het zaad eruit gulpt of ejaculeert. Maar de Moehadjirs zeiden: Wanneer een man seksuele gemeenschap (met de vrouw) heeft, wordt een bad verplicht (ongeacht of er zaadafgifte of ejaculatie is). Aboe Moesa zei: Wel, ik stel je in deze (zaak) tevreden. Hij (Aboe Moesa, de verteller) zei: Ik stond op (en ging) naar ‘Aïsja en verzocht haar toestemming en het werd aan mij gegeven, en ik zei tot haar: Moeder, of Moeder van de Gelovigen, ik wil u iets vragen over een zaak waarover ik mij verlegen voel. Zij zei: Wees niet verlegen om mij over een ding te vragen dat je je moeder kunt vragen, die je baarde, want ik ben ook uw moeder. Hierop zei ik: Wat maakt een bad verplicht voor een persoon? Zij antwoordde: Jij bent een goed geïnformeerde tegengekomen! De Boodschapper van Allah zei: Wanneer iemand temidden vier delen (van de vrouw) zit en de besneden delen raken elkaar aan wordt een bad verplicht.

 


Moeslim index