Moeslim Boek 30

 

Boek 030, Nummer 5763:

Oemm Soelaim een deed verslag dat Allah's apostel haar huis bezocht (een rust nam) en zij spreidde een kledingstuk voor hem uit en hij had er een siësta op. En hij zweette overvloedig en zij verzamelde zijn zweet en plaatste het in een parfum en in flessen. Allah's apostel zei: Oemm Soelaim, wat is dit? Zij zei: het is uw zweet, dat ik in mijn parfum plaatste. Allah's apostel zweette in koud weer wanneer openbaring op hem neerdaalde.

Boek 030, Nummer 5764:

‘Aïsja deed verslag: toen openbaring op Allah's boodschapper neerdaalde zelf tijdens de koude dagen, transpireerde zijn voorhoofd.

Boek 30, Nummer 5765:

‘Aïsja deed verslag dat Harith b. Hisjaam Allah’s Apostel vroeg: Hoe komt de wahi (inspiratie) tot u? Hij zei: Soms komt het tot mij als het rinkelen van een bel en dat is het hevigst voor mij en wanneer het over is, behoud ik dat (wat ik ontvangen had in de vorm van wahi), en soms komt een Engel in de vorm van een menselijk wezen naar mij (en spreekt) en ik behoud wat hij ook spreekt.

Boek 030, Nummer 5766:

'Oebida b. Samit breekt deed verslag dat toen wahi (inspiratie) op Allah's boodschapper neerdaalde, hij een last voelde vanwege dat en de kleur van zijn gezicht onderging een verandering.

Boek 30, Nummer 5768:

Ibn Abbaas deed verslag dat het Volk van het Boek gewoon was om hun haren (op hun voorhoofden) te laten vallen en de polytheïsten te scheiden op hun hoofden, en Allah’s Boodschapper (vrede zij met hem) wilde zijn gedrag conformeren aan het Volk van het Boek in zaken waarin hij geen gebod (van God) ontving: dus Allah’s Boodschapper (vrede zij met hem) liet zijn haar op zijn voorhoofd vallen, en daarna begon hij het scheiden.


Moeslim index