Moeslim Boek 36

Boek 36, Nummer 6600:

Imran Hoesain deed verslag dat Allah’s gezant zei:

‘Onder de bewoners van het Paradijs zullen de vrouwen een minderheid vormen.’

Boek 36, Nummer 6603:

Oesama b. Zaid deelde mee dat Allah's boodschapper zei: Ik heb geen ravage nagelaten die schadelijker voor mannen is dan de schade mannen aangedaan vanwege vrouwen.

Boek 036, Nummer 6606:

Aboe Sa'id Choedri deelde mee dat Allah's Boodschapper zei: De wereld is zoet en groen (verleidelijk) en waarlijk, Allah installeert jullie als plaatsvervanger om te zien hoe jullie handelen. Dus vermijd de verleidingen van vrouwen: waarlijk, de eerste beproeving voor de mensen van Israel was veroorzaakt door een vrouw. En in de hadith die is overgedragen op gezag van Ibn Bashshar luiden de woorden: "Opdat hij ziet hoe jullie handelen."Moeslim index