Over ons

Bezoekers van deze site willen graag weten wie wij zijn. Die vraag willen we graag beantwoorden maar allereerst willen we graag een vraag aan u stellen: waarom wilt u weten wie wij zijn?

Wij hebben liever niet dat u onze argumenten gelooft omdat er bekende personen, organisaties of kerken genoemd worden. Wij willen graag dat u de artikelen naar waarheid onderzoekt, of ze bijbels, goed onderlegd en logisch zijn.

In de bijbel worden kritische lezers geprezen:

ze luisterden vol belangstelling naar de verkondiging van het evangelie en bestudeerden dagelijks de Schriften om te zien of het inderdaad waar was wat er werd gezegd.
Handelingen 17:11

De mensen te Berea geloofden niet omdat het Paulus was, de gerespecteerde apostel, noch omdat hij de vertegenwoordiger was van de Jeruzalemse Apostolische raad, maar omdat zij zijn argumentatie onderzochten en schriftuurlijk vonden.

Graag zien we dat onze lezers als deze mensen zijn. We willen graag dat moslims tot geloof mogen komen doordat zij de waarheid van de evangeliën zien door de helderheid van en de respectvolle manier waarop het geboden materiaal gepresenteerd wordt.

Ook hopen we dat onze christelijke broeders en zusters groeien in hun overtuiging om dezelfde reden: Omdat het waar is.

Dit alles gezegd hebbende stemmen wij volledig in met de beginselverklaring van de evangelische alliantie. (Let op! Wij zijn een informeel netwerk van vrijwilligers en hebben verder geen formele binding met hen of enig andere organisatie.)

Dat de Here God u mag zegenen en leiden als u hem en zijn waarheid zoekt.

U kunt ons contacteren via dit e-mailadres als u:

Het Answering-Islam Dutch team