QOERAISJ

De stam waartoe Mohammed behoorde. Het is ook de stam die de beheerder van de Ka’ba was voor de islam.

106: 1