Rasoel

“Iemand die gezonden is”, een apostel, een boodschapper. Moslims maken onderscheid tussen rasoel en nabi. De eerste wordt verondersteld Schrift te brengen terwijl de laatste eenvoudig een profeet is.