Redding

In de bijbel:

Handelingen 4:12 Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn [Jezus] naam is de enige op aarde die de mens redding biedt.’

Hebreeën 5:9 En toen hij naar de uiteindelijke volmaaktheid gevoerd was, werd hij voor allen die hem gehoorzamen een bron van eeuwige redding,

Openbaring 7: 10 Luid riepen ze: ‘De redding komt van onze God die op de troon zit en van het lam!’

en vele andere teksten.

In de koran:

Drie voorwaarden: berouw, geloof en goede daden:

19:60 Behalve wie berouw toont en gelooft en goede daden verricht. Zij zijn het die het Paradijs zullen binnentreden en hun zal geen enkel onrecht aangedaan worden. (Siregar)

25:70 Behalve degene die berouw toont en gelooft en goede daden verricht. Voor diegenen wisselt Allah hun zonden in voor goede daden. (Siregar)

Zie ook: Djannah , Redder