Roekn

Leterlijk: pillaar, zuil. Wordt gebruikt om één van de vijf zuilen van de islam aan te duiden: