MOHAMMED

EN DE JODEN TE MEDINA

DOOR

Dr A. J. WENSINCK

HOOGLEERAAR AAN DE RIJKS-UNIVERSITEIT TE LEIDEN

TWEEDE ONVERANDERDE DRUK

BOEKHANDEL EN DRUKKERIJ VOORH. E. J. BRILL, LEIDEN

1928

 

ONVERANDERDE HERDRUK VAN:

MOHAMMED EN DE JODEN TE MEDINA

PROEFSCHRIFT TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD VAN DOCTOR IN DE SEMITISCHE LETTERKUNDE AAN DE RIJKS-UNIVERSITEIT TE LEIDEN

TE VERDEDIGEN DOOR ARENT JAN WENSINCK


INHOUD.

 
Blz.
Lijst der voornaamste aangehaalde werken.
V
Inleiding.
1.
HOOFDSTUK I.
Medina en zijne bewoners
9.
HOODSTUK II.  
Mohammed en de Joden tot den slag bij Badr
54.
HOOFDSTUK III.
De Joodsche invloed op het ontstaan van den moslimschen eeredienst
99
HOOFDSTUK IV.
Mohammed en de Joden na den slag bij Badr
143.