Zaboer

Dit is de aanduiding in de koran voor de Psalmen.

Moslims geloven dat de als boek naar David werd gezonden.

4: 163; 17: 55