ALLAH SEVGİSİ

Seneler önce, Hollywood'ta "Stepford Wives" adlı bir filim çevirilmişdi. Bu filimde, Stepford kasabasındaki bütün evli hamınlar büyülemişlerdi. Hepsi birden bir robot gibi davranmaya başladılar. Bu hanımlar kocalarının onlardan istediklerini hiç düşünmeksizin yerine getirdiler. Sözde kocaları artık çok mutluydu, şimdi evlilikleri hiç kavgasız gürültüsüz sürüyordu.

Ama, böyle bir evliliği kim ister? Hanımlar kocalarının isteklerini sevgisiz ve isteksizce yerine getiriyorlardı, ve kocalar da, hanımınlarının kendilerine istemeyerek itaat ettiklerini biliyorlardı. Kocalarının aklını "acaba zorunlu olmasaydı karım beni hala sever miydi?" sorusu rahat bırakmıyordu.

Neden diğer insanları seviyoruz? Kimisi başkalarını kendi çıkarları için severler "Bu adamın çok yetkisi/parası/bilgisi var, onunla arkadaş olmak bana yararlı olur" diyenler vardır. Ama böyle arkadaş, böyle sevgi gerçek arkadaşlık, gerçek sevgi mi?

Gerçek sevgi, gerçek arkadaşlık isteğin sonucudur. Bir insan istediği için sever, arkadaş olur. Bir hanıma "Eşinizi niye seviyorsunuz?" diye sorulursa, ne cevap verecektir? "Kavga etmediğimiz için." "Bana iyi baktığı için." "Evli olduğumuz için." Bu cevaplarda sevgiyi görebiliyor musunuz?

Ama eğer bu hanım, "Ona olan sevgim eşimden gelen bir çabanın sonucu değil, ben onu sadece sevmek istediğim için, ve onu sevmeye karar verdiğim için seviyorum," derse, böyle bir cevap gerçek sevgiyi gösterir.

Allah da bizi böyle, yani gerçek bir sevgi ile seviyor. Allah bizi neden yarattı? Bize ihtiyacı mı var? Haşa, Allah'ın hiç birşeye, Hiç bir kimseye ihtiyacı yok. Çünkü Allah mükemmeldir ve her şeye kadirdir. Kutsal Kitap derki;

"Rabbimiz ve Tanrımız! Yüceliği, saygıyı ve gücü almaya layıksın. Çünkü her şeyi sen yarattın. Hepsi senin isteğinle yaratılıp var oldu." (Esinleme 4:11)

Rab bizi yarattı, bize gereksinimi olduğu için değil, sadece isteği için! Ve bizim de O'nu sevmemizi istiyor. Nasıl bir eş, bir arkadaş, bir sevgili, korkudan veya zorunluluktan dolayı değil de, yüreğimizden, canımızdan sevmemizi istiyorsa, aynı şekilde Allah da kendisini canıgönülden sevmemizi istiyor.

Bugün Allah'ı sevmeyi seçin!


Türkçe sayfa
Answering Islam Home Page