Aboe Djahl

Aboe Djahl betekent Vader van de dwazen zijn werkelijk naam was ‘Amr ibn Hisjaam.

Hij was een van de leiders van de Qoeraisj die vijandig stonden tegenover Mohammed.