Aboe Lahab ibn Abd-al-Moettalib

Hij volgde Mohammeds oom, Aboe Talib, op als de hoofd van de Hasjiemstam. Hij was een van de fanatiekste vijanden van Mohammed. Hij wordt bij naam veroordeeld in de koran in soera 111:1-3:

Vernietigd zijn de handen van Aboe Lahab en vernietigd is hij... (Siregar)