Aboe Talib

Een vaderlijke oom van Mohammed en de vader van ‘Ali, de 4e Kalief die ook de schoonzoon van Mohammed is.