Kalief

Leider van een moslimnatie.

De opvolgers van Mohammed. De eerste vier zijn: Aboe Bakr, ‘Oemar, ‘Oethmaan, ‘Ali.