Adl/ Gerechtigheid

Adl is een Arabische term die ‘gerechtigheid’ betekent.

Al-'Adl, de Rechtvaardige, is één van de 99 schone namen van Allah

In de koran:

Geen referenties aanwezig.

In het nieuwe testament:

Matteüs 5:6 Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.

Matteüs 6: 33 Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.

Galaten3:6 Van Abraham wordt gezegd: ‘Hij vertrouwde op God, en dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend.

2 Petrus 3:13 Maar wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.

en vele verzen meer.