99 schone namen van Allah

 

1

ar-Rahman

de Barmhartige

2

ar-Rahim

de Genadevolle

3

al-Malik

de Absolute Heerser

4

al-Qoeddoes

de Heilige

5

as-Salaam

de Bron van Vrede

6

al-Moe’min

de Schenker van Geloof (die veiligheid en beschutting geeft)

7

al-Moehaimin

de Beschermer (en Beheerder)

8

al-'Aziez

de Machtige

9

al-Djabbaar

de Sterke (die Zijn schepselen dwingt te gehoorzamen)

10

al-Moetakabbir

de Majestueuze

11

al-Chaalliq

de Schepper

12

al-Bari'

de Maker (van de hele schepping)

13

al-Moesawwir

de Vormgever

14

al-Ghaffaar

de Vergever

15

al-Qahhaar

de Onderwerper (Onweerstaanbare Veroveraar)

16

al-Wahhaab

de Gever (die vrijelijk en rijkelijk geeft)

17

al-Razzaaq

de Voorziener (die in alle levensonderhoud voorziet)

18

Al-Fattaah

de Opener (die alle zaken opent en alles te boven komt)

19

Al-'Aliem

de Alwetende

20

Al-Qabid

de Beperker (die ophoudt met geven en samentrekt)

21

Al-Basit

de Verruimer

22

Al-Chafid

de Vernederaar (voor ongelovigen)

23

Ar-Rafi'

de Verheffer (voor gelovigen)

24

Al-Moe’izz

de Schenker van Eer

25

Al-Moedhill

de Onteerder

26

As-Samie'

de Alhorende

27

Al-Basier

de Alziende

28

Al-Hakam

de Rechter

29

Al-'Adl

de Rechtvaardige

30

Al-Latief

de Subtiele

31

Al-Chabier

de Bewuste

32

Al-Haliem

de Verdraagzame

33

Al-'Aziem

de Grote

34

Al-Ghafoer

de Meest Vergevingsgezinde

35

As-Sjakoer

de Dank Aanvaardende (dankbaarheid uitende in rijke beloningen)

36

Al-'Ali

de Allerhoogste

37

Al-Kabier

de Bezitter van Grootheid

38

Al-Hafiez

de Instandhouder

39

Al-Moeqiet

de Onderhouder (die Zijn schepping al het benodigde verschaft)

40

Al-Hasieb

de Opsteller van de Rekening

41

Al-Djaliel

de Sublieme

42

Al-Kariem

de Edelmoedige

43

Ar-Raqieb

de Waakzame

44

Al-Moedjieb

de Verhoorder (die op iedere nood antwoordt)

45

Al-Wasi'

de Alomvattende (met onbegrensde capaciteit)

46

Al-Hakiem

de Wijze

47

Al-Wadoed

de Liefhebbende

48

Al-Madjied

de Luisterrijke

49

Al-Ba'is ??

de Opwekker van de Doden

50

As-Sjahied

de Getuige (die alles weet)

51

Al-Haqq

de Waarheid (de Werkelijkheid)

52

Al-Wakiel

de Bewindvoerder

53

Al-Qawi

de Sterke

54

Al-Matien

de Standvastige

55

Al-Wali

de Beschermende Vriend

56

Al-Hamied

de Prijzenswaardige

57

Al-Moehsie

de Taxateur

58

Al-Moebdi'

de Beginner

59

Al-Moe'ied

de Hersteller

60

Al-Moehjie

de Levengevende

61

Al-Moemiet

de Levenontnemer

62

Al-Hai

de Eeuwig levende

63

Al-Qajjoem

de Zelfbestaande (die stevig in zichzelf staat)

64

Al-Waadjid

de Vinder (die geen behoeften kent)

65

Al-Maadjid

de Glorieuze

66

Al-Wahid

de Unieke

67

Al-Ahaad

De Ene

68

As-Samad

de Onafhankelijke

69

Al-Qadir

De Machtige (die doet zoals het Hem behaagt)

70

al-Moeqtadier

de Machtige (die alles beheerst)

71

al-Moeqaddim

de Bevorderaar

72

al-Moe'akkhir

de Uitsteller (wie alles op een afstand van Hem houdt)

73

al-Awwal

de Eerste

74

al-Aakhir

de Laatste

75

az-Zahir

de Openlijke

76

al-Batin

de Verborgene

77

al-Walie

de Regeerder

78

al-Moeta'alie

de Meest Verhevene

79

al-Barr

de Bron van alle Goedheid

80

at-Tawwaab

de Berouwaanvaardende

81

al-Moentaqim

de Vergelder

82

al-'Afoeww

de Schenker van Vergiffenis

83

ar-Ra'oef

de Milde

84

Malik-oel-Moelk

de Regeerder van het Koninkrijk (die alle bezit beheert)

85

Dhoel-Djalaal wal ikraam

de Heer van Glorie en Eer

86

Al-Moeqsit

de Eerlijke (die rechtvaardigheid uitdeelt)

87

al-Djami'

de Verzamelaar (die alles combineert om zijn doel te bereiken)

88

al-Ghani

de Rijke (die onafhankelijk is en niets behoeft)

89

al-Moeghnie

de Verrijker

90

al-Mani'

de Verhinderaar van schade en letsel

91

ad-Daarr

de Brenger van nood (die verantwoordelijk is voor het kwade)

92

an-Nafi'

de Begunstiger (die verantwoordelijk is voor het goede)

93

an-Noer

het Licht

94

al-Hadie

de Gids

95

al-Badie'

de Grondlegger

96

al-Baqie'

de Eeuwige

97

al-Warith

de Erfgenaam

98

ar-Rasjied

de Gids naar het Juiste Pad

99

as-Saboer

de Geduldige (die volmaakte timing in alles heeft)