ANSAAR

Arabisch voor helpers. De eerste bekeerlingen uit Medina en later de hele bevolking die Mohammed beschermde toen hij uit Mekka vluchtte.

In de koran: 9: 100; 9: 117