Dar

Het Arabische woord dar, betekenend huis, land, domein wordt gecombineerd met andere termen om een domein te specificeren waar bepaalde regels of voorwaarden gelden

De volgende dar’s kunnen worden onderscheiden:

Dar al-'adl

Het domein van rechtvaardigheid

Dar al-'ahd

Het domein van het verbond

Dar al-bid'ah

Het domein van innovatie

Dar al-baghy

 

Het domein van wederrechtelijke inbezitneming

Dar al-masloebah

 

Het domein van geroofd land

Dar as-salaam

 

Het domein van vrede

Dar as-soelh

Het domein van overeenkomst.

Dar al-islam

Het domein van de islam

Dar al-harb Het domein van oorlog

Dar al-fitnah

Het domein van vervolging

Dar al-amn

Het domein van veiligheid

Dar al-koefr

Het domein van ongeloof

Dar al-dawa

Het domein van uitnodiging

Klassieke islamitische wet kent alleen het onderscheid dar al-islam en dar al-harb