Dar as-soehl

Een niet-moslim gebied waarin moslims, vanwege militaire/ politieke patstelling, een overeenkomst kunnen aangaan met niet-moslims.
Correcter zou zijn om soelh te vertalen als wapenstilstand aangezien permanente vredesverdragen met ongelovigen als niet-geldig worden beschouwd.