Dien

Religie. De praktijk van de islam, in tegenstelling tot geloof dat Imaan is. Bestaat uit de vijf zuilen, roekn.

In de koran:

2:256 Er is geen dwang in de godsdienst.

3:19 Voorwaar, de (enige) Godsdienst bij Allah is de Islam...

6:70 En laat degenen met rust die hun godsdienst tot spel en vermaak nemen, het wereldse leven misleidt hen.

9:33 Hij is het Die Zijn Boodschapper heeft gezonden met de leiding en de ware godsdienst, om deze te doen zegevieren over alle godsdiensten, ook al hebben de veelgodenaanbidders [Moesjrikoen] er een afkeer van. (Siregar)

48:28 Hij is Degene Die Boodschapper met de Leiding en de ware godsdienst (de Islam) heeft gezonden om deze over alle godsdiensten te doen zegevieren En Allah is voldoende als Getuige. (Siregar)

61:9 Hij is Degene Die Zijn Boodschapper heeft gezonden met de Leiding en de ware godsdienst (de islam) om deze laten zegevieren over alle (vormen van) godsdienst, ook al haten de veelgodenaanbidders het. (Siregar)

109:6 Daarom, voor jullie jullie godsdienst en voor mij mijn godsdienst.

In de ahadieth:

Weest niet extremistisch: Sahieh Boechari, volume 2, boek 2, nummer 38