Drie-Eenheid

In de bijbel:

De term Drie-eenheid komt in de bijbel niet voor.

In de koran:

4:171 .... Voorwaar, de Masih 'Isa, zoon van Maryam, is slechts een Boodschapper van Allah en Zijn Woord, dat Hij aan Maryam zond en uit een Geest (Djibril) van Hem voortkomend. Gelooft dus in Allah en Zijn Boodschappers en zegt niet (dat Allah) 'drie'is. Houd (hiermee) op, dat is beter voor jullie. Voorwaar, slechts Allah is de Ene God. (Siregar)

5:73 Voorzeker, zij zijn ongelovig die zeggen: "Voorwaar, Allah is één derde van drie (goden)."Want er is geen god dan de Ene God (Allah). (Siregar)

Artikelen

De Drie-enige God

Zie verder: God, Jezus