Jezus

In de bijbel:

Op talloze plaatsen wordt over Jezus geprofeteerd in het oude testament. In het nieuwe testament vormen de eerste vier boeken, de Evangeliën, een beschrijving van Jezus woorden en daden.

In de koran:

3:54-55 Allah zei: “O ‘Isa, voorwaar, Ik zal jou tot Mij nemen en Ik zal jou tot Mij opheffen en jou reinigen van degenen die ongelovig zijn en Ik zal degenen die jou volgen boven degenen die ongelovig zijn stellen, tot de Dag der Opstanding. Daarna zal jullie terugkeer tot Mij zijn en daarna zal Ik onder jullie rechtspreken over dat waarover jullie plachten van mening te verschillen. (Siregar)

5:116-117 Hij (‘Îsa) zei: “Heilig bent U! Nooit zou ik kunnen zeggen waarop ik geen recht heb. Indien ik dat gezegd had, zou U dat zeker geweten hebben. U weet wat er in mijn ziel is, en ik weet niet wat er in Uw Ziel is. Voorwaar, U bent de Kenner van het verborgene.
Ik heb hen niet anders gezegd dan U mij heeft geboden te zeggen: ‘Dient Allah, mijn Heer en jullie Heer.’ En ik was getuige van hen zolang ik onder hen was, en toe u mij tot U opnam was U de Waker over hen en U bent Getuige van alle zaken.
(Siregar)

19:33 Vrede zij met mij op de dag dat ik geboren werd en op de dag dat ik sterf en op de dag dat ik tot levend word opgewekt. (Siregar)

 

Jezus of Mohammed  

‘Isa?

Mens

Jezus en Paulus

De zoektocht naar de verloren Jezus

Aangekondigd door de profeten

Is Jezus God?

Zoon van God

De Kruisiging

De Opstanding
Van de site Stichting Europese Apologetiek:

Van andere sites

Boeken

Zie verder: Bergrede, Parabels, Wonderen, Kruisiging, Opstanding, Hemelvaart