FARD

Datgene wat door fiqh gecategoriseerd (ahkam) is als verplicht, zoals de salaat. Het doen ervan telt als een goede daad, en het niet doen als een slechte daad of zonde.

Het wordt ook wadjib genoemd behalve door de Hanafieten die wadjib een aparte categorie (ahkam) maken tussen fard en moebah.

Er worden twee soorten plichten onderscheiden: de individuele plicht (fard 'ain) en de collectieve plicht (fard kifaja).