Moebah

Datgene wat door fiqh gecategoriseerd (ahkam) is als noch aanbevolen noch afgeraden (neutraal), zoals het eten van appels en sinaasappels. Het doen of niet doen telt niet als een goede of slechte daad.

Moebah kan haraam worden as bewezen is dat het doen schadelijk is.