DE MOORD OP THEO VAN GOGH EN ISLAM

Door: Samuel Green

Op 2 november 2004 werd Theo van Gogh in Amsterdam neergestoken en doodgeschoten door een moslim. Van Gogh werd vermoord omdat hij publiekelijk de islam uitdaagde en bekritiseerde, ondermeer in een film over de positie van vrouwen in de islam. Gematigde moslims veroordeelden zijn moord, maar andere moslims, zoals de man die hem vermoorde, geloven dat dit het juiste was om te doen. Dit soort verdeeldheid zie je vaak in de moslimgemeenschap en kan leiden tot verwarring onder niet-moslims wat betreft de vraag welk van deze groepen de authentieke islam vertegenwoordigt.

Wat is authentieke islam? Dit is een vraag waar moslims het onderling mogelijk ook niet over eens zijn, maar het zou zeker logisch zijn om Mohammed, de stichter van de islam, in overweging te nemen. De oudste biografie (sirat) van Mohammeds leven is het werk van Ibn Ishaak, en hierin leren we hoe Mohammed de mensen behandelde die tegen hem ingingen. We zullen twee voorbeelden bekijken.

SALIM B. ‘OEMAIR’S EXPEDITIE OM ABOE ‘AFAK TE DODEN.

Aboe ‘Afak was één van de B.(stam) ‘Amr b. ‘Auf van de B. ‘Oebaida clan. Hij toonde zijn misgenoegen toen de apostel al-Harith b. Samit vermoorde en hij zei:

Lang heb ik geleefd maar nooit heb ik gezien
Een gemeenschap of een verzameling van mensen
Meer toegewijd was
Aan hun onderneming
En hun bondgenoten wanneer daarom gevraagd werd
Dan de zonen van Qaila wanneer zij bijeen kwamen
Mannen die bergen omver wierpen en zich nooit overgaven.
Een ruiter die tot hen kwam splijtte ze in tweeën (zeggende)
“Toegestaan”, “Verboden” over allerlei dingen.
Had u geloofd in glorie en koningschap
Dan had u Toebba gevolgd.

De apostel zei:“Wie rekent er voor mij met deze schurk af?” Waarop Salim b. ‘Oemair, broer van B. Amr b. ‘Auf, één van de “weeklagers” uitging en hem doodde. Oemamma b. Moezairija zei hierover:

U gaf de leugen aan Gods religie en de man Ahmad!
Bij hem die je vader was, slecht is de zoon die hij voortbracht!
Een hanief gaf je een steek in de nacht, zeggende:
“Neem die Aboe Afak ondanks je leeftijd!”
Hoewel ik wist of het een man of een djinn was
Die slacht je in de dood van de nacht (Ik zou zeggen niets) [1]

Hier lezen we van publieke verzet tegen Mohammed. Mohammed doodde een leidende persoon in een speciale stam. Aboe ‘Afak, was een lid van zijn stam, en een oude man, hij sprak uitgesproken tegen Mohammed en moedigde zijn stam aan om hem te weerstaan. Toen zijn daden Mohammeds aandacht kregen, was Mohammeds antwoord simpel, hij zei: “Wie rekent er voor mij met deze schurk af?” Salim b. ‘Oemair vervulde Mohammeds wensen door Aboe ‘ Afak te doden.

Ibn Ishaaks verslag gaat verder met een ander voorbeeld:

‘OEMAIR B. ´ADIE’S TOCHT OM ASMA D. MARWAN TE DODEN

Zij was van B. Oemaija b. Zaid. Toen Aboe ´Afak gedood was toonde zij ongenogen. ´Abdoellah b. al-Harith b. al-Foedail van zijn vader zie dat zij getrouwd was met een man van B. Chatma genaamd Jazied b. Zaid. De islam en zijn volgelingen beschuldigende zei zij:

Ik verafschuw B. Malik en al-Nabit
En ‘Auf en B. al-Chazradj.
Je gehoorzaamt een vreemdeling die niet van de uwen is,
Iemand niet van Moerad of Madhhij.
Verwacht je goeds van hem na het doden van uw leiders
Zoals een hongerige man wacht op een bouillon van een kok?
Is er geen trotse man die hem onverwacht zou aanvallen
En de hoop afsnijden van degenen die iets van hem verwachten?

Hassan b. Thabit antwoordde haar:

Banoe Wa’il en B. Waqif en Chatma
Zijn minderwaardig aan B. al-Chazradj.
Toen zij riep om dwaze rampspoed in haar wenen,
Want de dood komt.
Zij beroerde een man van glorieuze oorsprong,
Nobel in zijn uitgaan en binnenkomst.
Voor middernacht kleurde hij haar in haar bloed
En liep daarbij geen schaamte op.

Toen de apostel hoorde wat zij gezegd had zei hij: “Wie zal mij verlossen van Marwans dochter?” ‘Oemair b. ‘Adie al-Chatmi die bij hem was hoorde hem, en die nacht ging hij naar haar huis en doodde haar. In de morgen kwam hij tot de apostel en vertelde hem wat hij gedaan had en zei: “U heeft God en Zijn apostel geholpen, O ‘Oemair! Toen hij vroeg of hij enige negatieve gevolgen zou moeten dragen zei de apostel: “Twee geiten zullen niet hun koppen op elkaar rammen om haar,” dus ging ‘Oemair terug naar zijn mensen.

Nu was er grote commotie onder B. Chatma die dag over de zaak van Bint Marwan. Zij had vijf zonen, en toen ‘Oemair naar hen ging vanaf de apostel zei hij: “Ik heb Bint Marwan gedood, O zonen van Chatma. Weersta mij als je kunt, laat mij niet wachten.” Dat was de eerste dag dat de islam krachtig werd onder B. Chatma; daarvoor hielden degenen die moslims waren het feit geheim . De eerste van hen die de islam aanvaardde was ‘Oemair b. ‘Adie die “de Lezer” genoemd werd, en Abdoellah b. Aus en Choezaima b. Thabit. De dag nadat Bint Marwan gedood was werden de mannen van B. Chatma moslims omdat zij de kracht van de islam zagen.

Na het doden van Aboe ‘Afak durfde een andere persoon zich publiekelijk tegen Mohammed uit te spreken. Haar naam was ‘Asma bint Marwan. Opnieuw zien we hoe Mohammed omging met tegemstamd. Hij vroeg: “Wie zal mij verlossen van Marwans dochter?” Oemair b. ‘Adie al-Chatmi vervulde Mohammeds wensen door ‘Asma ’s nachts te doden.

Er zijn twee interessante bevindingen in deze gebeurtenissen. De eerste is over Mohammeds karakter. Mohammed was het type man die moorden gebruikte om tegenstander weg te werken. Of dat het om een oude man ging als Aboe ‘Afak, of om een vrouw als ‘Asma bint Marwan, als zij hem bestreden moest hij met hen afrekenen. In dit opzicht is Mohammed precies als de meeste andere heersers die moorden moeten gebruiken om hun heerschappij te vestigen. Hoe kunnen moslims zeggen dat Mohammed een man van vrede was wanneer hij zijn heerschappij op deze manier vestigde?

Ten tweede toont het ons een manier aan waarop islam zich verspreidde onder de vroege Arabische stammen. Het verslag zegt specifiek dat na deze twee moorden: “Islam krachtig werd onder B. (de stam van) Chatma”. In feite “De dag nadat Bint Marwan gedood was... werd (de stam van) Chatma moslims omdat zij de kracht van de islam zagen.” Wat was de “kracht van de islam” die zij zagen? Het was de kracht om tegenstanders te doden. In dit geval verspreidde de islam zich duidelijk door angst en intimidatie, en Mohammed keurde dit goed.

Theo Van Gogh sprak zich publiekelijk uit tegen de islam en hij werd gedood op soortgelijke wijze als Aboe ‘Afak en ‘Asma bint Marwan. Ik geloof en hoop dat de meeste moslims deze moord afkeuren, maar als we de stichter van de islam beschouwen, zien we hoe hij omging met degenen die hem tegenwerkten. Als je werkelijk kennis wilt verwerven om om te gaan met tegenstanders zonder hen te doden, lees dan het leven van Jezus.

Voetnoten

[1] Ibn Ishaq, The Life of Muhammad, (vertaald door A. Guillaume) Karachi: Oxford University Press, 1998, p. 675, 676. Deels vertaald in het Nederlands: Het leven van Mohammed.

Christian-Muslim Discussion Papers ©2004