HAFSA

Hafsa’s man stierf in de strijd. Zij was dochter van ‘Oemar en werd één van de vrouwen van Mohammed