Vrouwen van Mohammed

Op leeftijd van 25 trouwde Mohammed met Chadiedja bint Choewailid. Toen hij 50 was trouwde hij met Sauda bint Zamma, in datzelfde jaar deed hij een huwelijksaanzaak aan Aïsja bint Aboe Bakr . Tussen zijn 56 en 60 jaar sloot hij achtereenvolgens huwelijken met de volgende negen vrouwen:

Hafsa bint ‘Oemar
Zainab bint Choezaima
Oemm Salama, haar naam was Hind
Zainab bint Djahsj
Djoewairijja bint al-Harith
Safija bint Hoejai ibn al-Akhtab
Oemm Habiba
Marija de Koptische
Maimoena bint al-Harith
Raihana Bint Zaid