Heiligheid

Al-Qoeddoesl, de Heilige, is één van de 99 schone namen van Allah

In het oude testament:

Leviticus 19 1 De HEER zei tegen Mozes: 2 ‘Zeg tegen de gemeenschap van Israël: “Wees heilig, want ik, de HEER, jullie God, ben heilig.

en vele teksten meer.

In het nieuwe testament:

Lucas 1:49 ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, heilig is zijn naam.

Efeziërs 4: 24 en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid.

2. Hebreën 12:10 Onze aardse vaders berispten ons maar voor korte tijd en naar eigen goeddunken, maar hij berispt ons voor onze eigen bestwil, om ons te laten delen in zijn heiligheid.

en vele teksten meer.

In de koran:

62:1 Wat er in de hemelen en op de aarde is prijst de Glorie van Allah, ..., de Heilige, ...